هفت روش‌های ساده ای که متخصصان برای تبلیغ حلقه شنا بادی استفاده می‌کنند

برای نگه داشتن ارتباط نزدیک اعضا در گروه و دسته، دلفینها روشهای گوناگونی دارند: آنها با بالههایشان بدن دیگر ا

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

برای نگه داشتن ارتباط نزدیک اعضا در گروه و دسته، دلفینها روشهای گوناگونی دارند: آنها با بالههایشان بدن دیگر اعضای گروه را نوازش میکنند. امروزه اگرچه ارتباط این گروه فراگیر (مونوفیلتیک) پستانداران با جفتسمسانان میانپنجهسان مشخص است، ولی هنوز آشکار نیست که آیا آنها آرایهای خواهر از نیاکان آببازسانان بودهاند یا آببازسانان خود از درون گروهی همنیای میانپنجهگان برخاستهاند. در بعضی نمونهها، مادهها ۲۷-۱۸ سال پیش از پایان زندگی به یائسگی میرسند، اگرچه به تلاشهای نرها برای آمیزش پاسخ مثبت میدهند. این آزمایشها در مورد دلفینهای پوزهبطری، که مغزی به شدت حجیم نسبت به بدنشان دارند، تفسیرهای گوناگونی دربرداشتهاند و اگرچه این جانوران میتوانستند به دستورهای داده شده توسط انسانها و منتقل شده به آنان از راه زبان واسطه پاسخ مناسب دهند، دانشمندان دربارهٔ توانایی واقعی ارتباط با این جانوران در تردید هستند. در دلفینهای پوزهبطری، این میزان به ۱٫۰۴ درصد میرسد. بعضی دانشمندان بر این باورند که از آنجا که نمیتوان معیارهای هوش پذیرفتهشده توسط انسانها را به جانوران گوناگون در محیطهای گوناگون گسترش داد، نمیتوان نتیجه گرفت که دلفینها هوش بسیار بالا یا پایینی دارند. به هر روی، با ورود آنها به آب و آغاز تغذیه در آن، وابستگی آنها به محیط آبی بیشتر و بیشتر شد و در نهایت بدن آنها برای تطبیق بیشتر با زندگی در آب تغییرات بنیادین کرد.

به علاوه، بیشتر آنها دندانهایی بزرگ و خردکننده داشتند که بر خلاف بیشتر جفتسمسانان، نشان از رژیم غذایی گوشتخواری داشت. فیفا سازمانی است که تحت قوانین کشور سوییس تأسیس شدهاست و محل استقرار آن نیز در شهر زوریخ سوئیس است. مدالهای نقره را، اجمل فراجی و دستگیر پنجشیری در بخش مبارزه به دست آوردند. مدت زمان شیردهی به نوع تغذیه نیز بستگی دارد؛ در کل، دلفینهایی که دارای رژیم غذایی مبتنی بر سختپوستان هستند تعداد ماههای بیشتری به بچههایشان شیر میدهند تا آنهایی که رژیم غذایی شان بر پایه ماهی است. پسران و جوانان که در دهات زیست مینمایند چند تخته چوپ را باهم میخ نموده در روی برف سرجه بازی مینمایند. با آنکه دلیل مشخصی برای چنین رفتاری وجود ندارد، به نظر میرسد که رفتارهای پرخاشگرانه ناشی از برتریجویی در گروه در آن نقش داشته باشند. دلفینها این خشونت را در برابر هم به همان دلیلهایی انجام میدهند که انسانها نسبت به هم؛ برتری در میان گروه و به دست آوردن مادهها. چین در این رشته، در بخش زنان شرکت کرد و در گروه A قرار گرفت.  Po st has be​en created by G SA᠎ Con tent G​en​erator  Demov er sion!

زمانیکه فارغان انستیتیوت تربیت بدنی و سپورت در معارف و کلبهای ورزشی ایفای وظیفه نمودند تیمهای متعددی را ایجاد کردند که اینکار باعث رشد هرچه بیشتر والیبال در کشور گردید. از اینکه این ورزش در تربیت بدنی جوانان معارف اثرات نیک داشت تعداد علاقمندان این ورزش خیلی زیاد گردید. یکی از ورزش در افغانستان مروج شدهاست بوکس تایلندی یا موتای تیوپ شنا فانتزی میباشد. خودارضایی در هر دو جنس دیده میشود و دلفینها یا به وسیله تماس یکی از بالههای خود به ناحیه تناسلی یا مالاندن آن ناحیه به کف دریا، به ارضای خود میپردازند. در سال ۱۳۱۶ خورشیدی تیم فوتبال افغانستان نخستین سفر خارجی اش را به هندوستان آغاز نمود که در نتیجه هژده بازی با تیمهای هندوستان، تیم افغانستان در هشت بازی آن غالب، یک مساوی و نه باخت نمود. به دلایل فرگشتی و اینکه دلفینهای ماده در هر بار زایمان تنها یک فرزند به دنیا میآورند، نه تنها سن بلوغ آنها بالاتر از نرها است که عمرشان نیز بیشتر از آن هاست. آنها در هر بار زایش تنها یک فرزند به دنیا میآورند.

ورزشکاران تکواندو افغانستان در سال ۱۳۸۹ در مسابقات تکواندو که در شهر لکنهوی هند برگزار گردید توانست قهرمانی این رقابتها را به نام خود کند. این مسابقه با حضور زیاد تماشاچیان همراه بود؛ که در نتیجه بازی ۳ بر ۱ به نفع تیم هندوستان خاتمه یافت؛ که از جانب افغانستان همان یک گول را عبدالغفور ساجر به ثمر رساند. از آنجا که دلفینها در هنگام نزدیک شدن مهاجم با سوت و صدا همدیگر را خبر میکنند، احتمال کشته شدن توسط کوسهها کمتر میشود. دوره بارداری بسته به نژاد متفاوت است؛ برای نمونه برای دلفین پوزهبطری رودی این زمان ۱۱ تا ۱۲ ماه و برای نهنگ قاتل نزدیک ۱۷ ماه است. دلفینها همچنین نشانههایی از فرهنگ در میان خود نشان میدهند؛ چیزی که مدتهای بسیار گمان برده میشد منحصر به نسل بشر و انسانهای نخستین بودهاست. گوشت دلفین در ژاپن و پرو هواداران خود را دارد. آنها صورت خود را با اسفنج دریایی میپوشانند تا از خود در هنگام یافتن غذا محافظت کنند. دلفینها اجتماعی هستند و در گروههایی با جمعیتهای گوناگون زندگی میکنند. تولید صداهای پیچیده و ساختار اجتماعی جمعیتهای نهنگ قاتل به عنوان گونهای از فرهنگ شناخته شدهاند. Science (به انگلیسی). ۲۹۳: ۲۲۳۹-۲۲۴۲. دلفینهای ماده به بچههای خود برای دوره تقریبی ۴۰۰ تا ۶۰۰ روز شیر میدهند.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن