Coronavirus خواهد امد و شد زیاد انگلستان تا 'اواسط سال آینده' بوریس جانسون هشدار داده است - یک هفته پس از ظاهر شدن به قول "نرمال کریسمس".

نخست وزیر تغییر رویه دوباره برجسته "زمان سخت در پیش رو در نگه داشتن این ویروس را تحت کنترل و دشوار اقتصادی هستیم".

"من فکر می کنم در اواسط سال آینده ما خواهد بود به خوبی در راه تصویب آن را," او گفت: در بازدید به عمل جراحی GP در شرق لندن است.

تنها هفت روز پیش او پرده برداری از یک طرح است که او استدلال کرد که اجازه می دهد برای یک "بیشتر قابل بازگشت به حالت عادی" توسط کریسمس.

بیشتر به شرح زیر...