یک مرد بازداشت شده است در اسکس ظن ادرار کردن در یک بنای یادبود اختصاص داده شده به قتل افسر پلیس کیت پالمر.

پلیس متروپولیتن گفت: 28 سال دستگیر شد ظن outraging عمومی نجابت پس از ارائه خود را در یک ایستگاه پلیس در اسکس.

بیشتر به شرح زیر...