به اندازه کافی دوز واکسن ساخته شده برای همه در انگلستان در “نیمه اول سال آینده” می گوید: سر از این تیم در امپریال کالج – اگر آزمایشات موفق هستند.

پروفسور رابین Shattock هشدار داد هنوز هم وجود دارد هیچ تضمینی وجود ندارد که آن را به سرعت در مسیر تحقیق تولید یک تلقيح با ایمنی در برابر coronavirus.

اما او گفت: “با فرض بودجه وجود دارد برای خرید, ما می تواند داشته باشد که واکسن نورد از سراسر بریتانیا در نیمه اول سال آینده.”

بیشتر به شرح زیر…