مسافران پس از رسیدن به انگلستان از ایالات متحده نخواهد بود معاف از قرنطینه قوانین بریتانیا وزیر حمل و نقل Grant Shapps گفت: در روز جمعه.

پرسید که آیا ایالات متحده خواهد بود که در یک ‘red-لیست کشورهایی که 14 روز دوره قرنطینه اعمال خواهد شد Shapps گفت: “من می ترسم از آن خواهد بود.”

“ایالات متحده از یک مرحله بسیار ابتدایی ممنوع پرواز های از انگلستان و اروپا پس وجود ندارد متقابل تنظیم در محل” او به بی بی سی گفت.

انگلستان است که آرامش خود را قرنطینه قوانین برای حدود 50 کشور دیگر.

بیشتر به شرح زیر…