بیش از 1900 شغل مجموعه به طور قطع به عنوان ناهار خوری گاه به گاه که صاحب کافه روژ و بلا ایتالیا گفت: آن را خواهد دید 91 از رستوران خود را پس از تماس در مدیران.

بیشتر به شرح زیر…