مستقل استخدام بیش از 100 روزنامه نگاران در سراسر جهان را به شما اخبار شما می توانید اعتماد. لطفا در نظر گرفتن یک سهم و یا اشتراک.

وزیر بهداشت مت Hancock است به دادگاه تجدید نظر به صورت عمومی برای حضور در حوادث در اعتراض به مرگ جورج فلوید برنامه ریزی شده برای این آخر هفته به منظور جلوگیری از خطر گسترش coronavirus.

آقای Hancock گفت: آن را “حیاتی” برای کسانی که مایل به ابراز خشم خود را بر ما کشتن به چوب به اجتماعی فاصله گرفتن قوانین و محدود کردن هر گونه تظاهرات به بیش از شش نفر “برای ایمنی از شما عزیزان”.

بیشتر به شرح زیر…