بوریس جانسون هشدار داده که بریتانیا می تواند به صورت یک موج دوم Covid-19 به عنوان او به نام به مقاومت در برابر اصرار به دیدار با دوستان در داخل خانه.

.

بیشتر به شرح زیر…