بیش از 300 NHS کارگران و افسران پلیس مورد حمله قرار گرفتند فقط در یک ماه از coronavirus مستند از خدمات تاج دادستان (CPS) نشان داده است.

حداکثر تپه QC, مدیر تعقیب عمومی گفت: 313 ضرب و جرح در اورژانس کارگران متهم شده بود در ماه آوریل است.

دادن مدارک و شواهد از راه دور به مجلس کمیته عدالت او گفت: آنها در میان مجموع 660 coronavirus اتهامات مرتبط با در این ماه در برابر 424 نفر است.

بیشتر به شرح زیر…