یکی دیگر از 428 نفر کشته شده اند از coronavirus در انگلستان آوردن مقام دولتی در مجموع به 33,614.

بیشتر به شرح زیر…